Långsvärd, dusack, dolk, stav & hillebard

Huvudtränare: Roger Norling

Roger är vår huvudtränare för Meyer-fäktningen, dvs dusack, långsvärd, dolk, och stångvapen (stav, hillebard och pik). Han är en av föreningens grundare och sitter också i GFFGs styrelse, samt är Unterhauptmann i MFFG, med ansvar för större delen av Europa, med undantag för Frankrike, Spanien, UK, Irland, Nederländerna och Belgien. Roger var medlem av Göteborgs Historiska Fäktskola från 2008-2015 och satt även där i styrelsen i flera år. Framför allt ledde dock Roger där en kurs i Joachim Meyers Halber Stangen (stav), baserat på forskning som påbörjades 2009. Han ledde också under sitt sista år en studiegrupp i Meyers dolk.

Roger har också studerat pedagogik och undervisningsmetodik vid Göteborgs Universitet, jämte studier i språk och språkhistoria.

instructor-roger-norling-brugge-2013-02

Roger teaching Meyer dusack in Bruges, Belgium

Tack vare hans insatser för HEMA-communityn så valdes han in i Historical European Martial Arts Coalition 2011. Han valdes också in som medlem i Meyer Freifechter Guild 2013. Samma år grundade han  HEMA Scholar Awards, ett årligt, prestigefyllt pris som delas ut för bästa forskning i HEMA. Sedan 2016 är han också ordförande i den rådgivande styrelsen för Acta Periodica Duellatorum, ett högt respekterat akademiskt magasin dedikerat till forskning i Historisk Europeisk Kampkonst.  

2016 gavs han också den ovanliga och prestigefyllda ranken Research Scholar av Meyer Freifechter Guild, och 2019 utsågs han till Unterhauptmann för Region 8, ansvarig för Danmark, Norge, Sverige, Finland, Litauen, Lettland, Estland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Tjeckiska Rep, Slovakien, Polen, Vitryssland, Ukraina, Moldovien, Serbien, Kroatien, Bosnien, Makedonien, Albanien, Ungern, Bulgarien, Slovenien, Rumänien , Italien, Grekland och Cypern.

Han är djupt dedikerad tilll HEMA och ligger bakom och ansvarar för siten Hroarr.com, som är en neutral mötesplats för hela HEMA-communityn, och som erbjuder resurser i form av artiklar & recensioner, manualer, länkar till klubbar och utrustning, m.m.

För närvarande är han involverad i bl.a. ett forskningsprojekt som studerar hela Joachim Meyers 1570-manual, och arbetar i detta med både stav, långsvärd, dusack och dolk, och använder i det samma systematiska metod som han applicerade på sin forskning kring Meyers stav. Han jobbar också på flera bokprojekt relaterade till Meyer.

Roger arbetar också på en omfattande serie artiklar som kallas The Onion – Basics of European Longsword, och som kretsar kring Joachim Meyers långsvärdsfäktning, emellanåt reflekterat kring andra mästare som Sigmund Ringeck, George Silver & Myamoto Musashi. Denna serie artiklar ligger till grund för den långsvärdsworkshop han också håller på olika events.
Han undervisar normalt sett på 6-8 events varje år och har hållit i ca 80 workshops och 15 föreläsningar på 35 events och träningshelger i Europa och USA, primärt fokuserande på Joachim Meÿers dolk, stav, långsvärd och dusack, allt baserat på den forskning och träning han gjort med gruppen i GHFS, och vanligen tillsammans med träningspartners och vänner som Mattias Moberg och Robert Molin som också kommer från GHFS, men i Mattias fall numera i GFFG, samt Kevin Maurer & Chris Vanslambrouck från MFFG.

2016 undervisade han i Belgien, Italien och USA och 2017 har redan ett flertal event runt ikring i världen, med ett weekendseminarium i Prague, Tjeckien, föreläsningar och undervisning vid University of Massachussetts, Amherst, USA, och tre repeterade workshops i London, England. Senare under 2017, undervisade han två helger i Pretoria, Sydafrika. 2019-20 har redan bokningar med ett flertal events i USA, samt Italien, Frankrike, USA, Tjeckien och Spanien.

 

Events där Roger har undervisat:

7th Meyer Symposium 2019,  Iowa, USA. Meyer Långsvärd & Kroppsmekanik. Föreläsning om “The Life of Fechtmeister Joachim Meyer”  och en tvåtimmars föreläsning om Fechtmeister Joachim Meyers fäktböcker och hur man studerar dem.

Oakeshott Institute & Center for Blade arts, 2019, Heldags weekend-seminarier med dolk, dusack, långsvärd och quarterstaff. Två tvåtimmars föreläsningar om “The Life of Fechtmeister Joachim Meyer” och “Research Methods and Tools for Understanding Combat Manuals”.

Fechtschule auf Burg Husen, 2018, Dortmund, Tyskland. Workshop om Meyer Quarterstaff

The Dagger, Dussack, Staff & Halberd of Joachim Meyer, 2018, Kenosha, Wisconsin, USA. Heldags weekend-seminarier. Även en tvåtimmars föreläsning om The Life of Fechtmeister Joachim Meyer, och en tvåtimmars föreläsning om Fechtmeister Joachim Meyers fäktböcker och hur man studerar dem.

Meyerstag 2018, Sacramento, California. Heldags weekend-seminarier med  Dolk-, Dusack-, & Quarterstaff-workshops, samt en tvåtimmars föreläsning om The Life of Fechtmeister Joachim Meyer.

Joachim Meyer’s Art in Prague, with Roger Norling 2018, Tjeckien. Meyer Dolk, Dusack, Långsvärd, Quarterstaff och Hillebard, i ett kontrastivt perspektiv. Föreläsning om Joachim Meyers liv.

Meyer goes North, 2017, Luleå, Sweden. Långsvärds- & Dolk-workshops , samt en tvåtimmars föreläsning om The Life of Fechtmeister Joachim Meyer.

Meyer in South Africa, Pretoria, Sydafrica. 28 timmar med  dolk, dusack, långsvärd, stav, hillebard och pik, utspritt över två helger.

2 Days of the Blade 2017, London, England. Tre repeterade workshops om Meyer Quarterstaff.

Annual Conference of Swordsmanship 2017, University of Massachusetts, Amherst, USA. Meyer Dusack & Quarterstaff. Föreläsningar om “Research Methods and Tools for Understanding Combat Manuals” och “The Life of Fechtmeister Joachim Meyer”.

Joachim Meyer’s Art in Prague, with Roger Norling 2017, Czech Rep. Meyer Dagger, Dusack, Longsword & Quarterstaff i ett kontrastivt perspektiv.

Two Days of Meyer Staff, Halberd & Pike 2017, Gothenburg, Sweden. Föreläsning om “The Life of Fechtmeister Joachim Meyer.”

4th Meyer Symposium 2016, Iowa, USA. Meyer Quarterstaff & Dolk. Föreläsning om “The Life of Fechtmeister Joachim Meyer.”

HEMAC Florentia 2016, Florens, Italien. Meyer Quarterstaff & Dolk. Föreläsning om “The Life of Fechtmeister Joachim Meyer.”

Fechtschule Brugge 2016. Brygge, Belgien. Meyer Quarterstaff & Dolk, assisterad av Mattias Moberg från GFFG.

Western Martial Arts Workshop (WMAW) 2015. Racine, USA. Meyer Långsvärd & Dusack, assisterad av Chris Vanslambrouck från MFFG. Föreläsning om Forskningsmetoder och verktyg för att förstå kampkonstmanualer.

Assisterade även Roberto Gotti och Robert Rutherford i deras workshops om Marozzo och Meyer Rappier respektive.

Donnerschlag 2015. Karlsruhe, Tyskland. Meyer Quarterstaff & Dusack.

Meyer Convivium 2015. Sant’ Angelo Romano, Italien. Meyer Quarterstaff & Forskningsmetoder exemplifierade m. dolk

Hemac Florentia 2015, AIMA. Florence, Italien. Meyer Långsvärd m. Robert Molin

Terzo allenamento aperto con gli Appesi 2015, Sala d’Arme dell’Appeso. Asola, Italien. Meyer Quarterstaff, Långsvärd & Dolk m. Mattias Moberg från GHFS/GFFG.

Swordfish 2014, Göteborg, SwedenMeyer Dusack & Långsvärd m. Robert Molin and Mattias Moberg från GHFS/GFFG.

Donnerschlag 2014, Karlsruhe, Tyskland. Meyer Långsvärd.

Meyer Annual Symposium 2014, Lincoln Illinois, USA. Meyer Långsvärd.

HEMAC Florentia 2014, Italien. Meyer Quarterstaff & Dusack w. Mattias Moberg från GFFG/GHFS

Swordfish 2013, Göteborg, Sverige. Meyer Quarterstaff m. Mattias Moberg från GFFG/GHFS

Western Martial Arts Workshop 2013, Racine Wisconsin, USA. Meyer Quarterstaff & Långsvärd m. Chris Vanslambrouck från MFFG

Fechtschule York 2013, York, England. Meyer Dusack, Långsvärd & Quarterstaff m. Mattias Moberg från GFFG/GHFS

Meyer Annual Symposium 2013, Lincoln Illinois, USA. Meyer Quarterstaff

Dreynevent 2013, Wien, Österrike. Meyer Quarterstaff

Swordfish 2012, Göteborg, Sverige. Meyer Quarterstaff m. Mattias Moberg & Erik Sternå från GFFG / GHFS

Fightcamp 2012, Birmingham, UK. Meyer Quarterstaff & Långsvärd m. Magnus Hagelberg från SKHFS

SKUNKS 2012, Rybnik, Polen. Meyer Quarterstaff w. Mattias Moberg of GFFG/GHFS

Meyer Weekend Workshop 2012 för Hallebardiers/St Michielsgilde i Brugge, Belgien. Meyer Quarterstaff m. Kevin Maurer från MFFG

Swordfish 2011, Göteborg, Sverige. Meyer Quarterstaff m. Mattias Moberg of GFFG/GHFS

Kungskrabba 2011, Kungshamn, Sverige. Meyer Quarterstaff

Kommentarer från workshopdeltagare:

“Your workshop blew me away!

I very much enjoyed the Staff workshop, one of the best HEMA workshops I’ve seen!”

“I usually do not judge workshops of an HEMA event, because I only attend a few. But I would like to recommend to everybody: if you ever have the chance to attend a staff workshop with Roger Norling on Joachim Meyer, then do so.”

“Roger, brilliant sessions. Thank you! It is always a pleasure to be in your classes, I have to process the information now and practice what you and Mattias showed us. Brilliant!!”

“Roger has an amazing depth of knowledge and an uncanny ability to present it!”

“Thanks for the impressive demonstration and competent explanation of polearms on the Dreynevent. I enjoyed your workshop very much. I think, I will never shovel snow again without respect for the shovel and remembering your instructions!”

“Thanks very much for the great introduction into the nice mechanics of the staff. Enjoyed your lessons very much!”

“Thanks for an exemplary workshop (J.Meyer) which made me very curious! I hope to be able to participate actively next time.

… believable and looking like how I envision Meyer would be doing it himself.”

“Excellent didactics!”

“Roger showed very impressingly, how powerfully you can use a simply pole and how dangerous it would be in a hand, which knows, how to use it. Respect! It was much fun, to exercise in this course!”

“This class was really great!!! Cool exercises and everything was explained in a clear way. Cool techniques that gave me a basis to work on in my training!”

“Very nice class. I liked Rogers style of demonstration the techniques and the explanation very much. Roger has a great knowledge in my eyes, and has good body movement, stability, and power when executing some of the Stücke. I was glad to have the opportunity to train with him two times (beginners and advanced class), which helped me to understand the mechanics behind the staff much better.”

“This three hour workshop was a real highlight, not just because I think Meyer has left us a brilliant, elegant and powerful system of staff-fighting, but because Roger’s pedagogy was equally brilliant. Ably assisted by new friend, fellow Illinoisan and brother-at-arms Chris Vanslambrouck of the Meyer Freifechter, from the moment he began his warm-up, everything Roger taught was designed to initiate students in the body mechanics and broad motions of the art. The Gothenburg Historical Fencing School is known for its physicality and conditioning, and Roger brought this to his teaching: the first hour of the class would have been a fantastic stand-alone class in relating warm-ups and conditioning to your martial arts practice. Fortunately, there was two more hours of solo and paired work and people got a great work out, exposure to an art most of them had never seen before and I suspect an eye-opener as to the power of the humble staff…”

“Interesting, with good ideas and interpretations!”

“Very good! Roger seemed to be sprung from Meyer’s treatise, only the the clothing seemed to be missing. Roger’s classes were the most interesting workshops for me during this event.”

“I very much liked the structure of his two workshops, giving rather more practice time and repetitions for the basic stances and techniques in the beginners’ class and whetting my appetite for staff/polearm fencing with a short repetition of the basics (good idea!) and a wider overview on many different techniques in the advanced class.”