Dolk & Brottning

Meyer_1570_Dagger_D

Dolk var ett av de allra vanligaste vapnen och ett av de viktigaste självförsvarsvapnen, eftersom alla män hade en dolk på sin kropp, och eftersom den var lättillgänglig och snabb att ta fram även i stökiga och trånga miljöer. Ibland han man dock inte dra sin egen dolk, och därför är obeväpnat försvar mot dolköverfall en naturlig del av dolkträningen. Det i sin tur är nära kopplat till den form av upprättstående brottning, Ringen, som var vanlig under medeltid och renässans, ja ända fram till 1800-tal i folkbrottning.

HUVUDTRÄNARE DOLK: ROGER NORLING

Roger är vår huvudtränare för Meyer-fäktningen, dvs dusack, långsvärd, dolk, och stångvapen (stav, hillebard och pik). Han är en av föreningens grundare och sitter också i GFFGs styrelse, samt är Unterhauptmann i MFFG, med ansvar för större delen av Europa, med undantag för Frankrike, Spanien, UK, Irland, Nederländerna och Belgien. Roger var medlem av Göteborgs Historiska Fäktskola från 2008-2015 och satt även där i styrelsen i flera år. Framför allt ledde dock Roger där en kurs i Joachim Meyers Halber Stangen (stav), baserat på forskning som påbörjades 2009. Han ledde också under sitt sista år en studiegrupp i Meyers dolk.

Roger har också studerat pedagogik och undervisningsmetodik vid Göteborgs Universitet, jämte studier i språk och språkhistoria.

Sedan 2016 är han också ordförande i den rådgivande styrelsen för Acta Periodica Duellatorum, en högt aktat akademiskt magasin dedikerat till forskning i Historisk Europeisk Kampkonst.

Han undervisar normalt sett på 4-5 events varje år och har hållit i ca 80 workshops på mer än 35 events och träningshelger i Europa och USA, primärt fokuserande på Joachim Meÿers stav, långsvärd och dusack, allt baserat på den forskning och träning han gjort med gruppen i GHFS, och vanligen tillsammans med träningspartners och vänner som Mattias Moberg och Robert Molin som också kommer från GHFS, men i Mattias fall numera i GFFG, samt Kevin Maurer &Chris Vanslambrouck från MFFG.

Läs mer om Roger Norling

Huvudtränare brottning: Nicolas Gallardo

nico-01

Vår brottningstränare heter Nicolas Gallardo, och har liksom övriga tränare sin bakgrund i Göteborgs Historiska Fäktskola, där han också var instruktör och ordförande för den föreningens styrelse i flera år.

Nicolas har de senaste tre åren haft all fokus på Liechtenauertraditionen och är inläst i Ringeck och Döbringers texter om orustad strid. Nu ligger intresset på en gedigen utforskning av Joachim Meyers material. Parallellt görs en inläsning av den Iberiska fäkttraditionen med Godhino och Figuereido i spetsen för att på sikt starta en studiegrupp i Montante.

Genom SISU Idrottsutbildarna har han gått en mängd utbildningar för att vara den bästa tränaren och coachen han kan vara. Träningslära är viktigt för honom då han menar att väl planerad träning är avgörande för att på bästa tillägna sig ny information och få maximal effekt av den fysiska träningen. Behöver du tips för att komma igång med träningen? Lite tips på övningar och kanske en träningsplan med progression? Råd för att överkomma stress och nerver? Fråga Nico.

Hans tidigare administrativa engagemang är många. 2011-2012 satt han som vice ordförande för Göta Studentkårs Humanistsektion där han även satt som studentrepresentant i Fakultetsstyrelsen på Humanisten. Han var en av de drivande för att starta upp Mentorsverksamheten på GU och var aktiv mentor på Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori(FLoV) åren 2010-2014. Nicolas var även ordförande för Studentgruppen FLoV 2009-2010.

Nicolas vision för HEMA i Göteborg och Sverige är att göra historisk fäktning lika vanligt som att spela fotboll och kasta frisbee i parken. Alla skall få fäktas utifrån sina egna premisser och bli så kompletta fäktare som de kan bli.

Han har god tävlingsvana och har bl. a. placerat som 1a i Open Longsword i ILHG (Holland) 2013, och placerade 2a i Bergen Open Longsword (Norge) 2013. 2014 placerade han 4a på Helsinki Open Longsword. 2014 och 2015 platsade han top 16 på Swordfish i Göteborg (Sverige).

Nicolas  ansvarar också för ungdomsträningen i Hjällbo för åk6-9.