Om rappier

Meyer_1570_Rapier_GDusack lägger som sagt grunden till alla enhandsvapen och även till huggrapiren. I nuläget saknar vi dock en ansvarig tränare för rappier, men alla är välkomna att träna med detta vapen ändå, samt att starta upp egna studiegrupper som sedan integreras i övrig verksamhet som ett fullvärdigt parallellvapen till dusacken.