Iberisk fäktning

Huvudtränare: Nicolas Gallardo

Vår tränare för iberisk fäktning heter Nicolas Gallardo (i svart linne till vänster), och har liksom övriga tränare sin bakgrund i Göteborgs Historiska Fäktskola, där han också var instruktör och ordförande för den föreningens styrelse i flera år.

Nicolas har de senaste tre åren haft all fokus på Liechtenauertraditionen och är inläst i Ringeck och Döbringers texter om orustad strid. Nu ligger intresset på en gedigen utforskning av Joachim Meyers material. Parallellt görs en inläsning av den Iberiska fäkttraditionen med Godhino och Figuereido i spetsen för att undervisa i Montante.

Tränare i Iberisk fäktning Nico Gallardo (Längst till höger)

Genom SISU Idrottsutbildarna har han gått en mängd utbildningar för att vara den bästa tränaren och coachen han kan vara. Träningslära är viktigt för honom då han menar att väl planerad träning är avgörande för att på bästa tillägna sig ny information och få maximal effekt av den fysiska träningen. Behöver du tips för att komma igång med träningen? Lite tips på övningar och kanske en träningsplan med progression? Råd för att överkomma stress och nerver? Fråga Nico.

Hans tidigare administrativa engagemang är många. 2011-2012 satt han som vice ordförande för Göta Studentkårs Humanistsektion där han även satt som studentrepresentant i Fakultetsstyrelsen på Humanisten. Han var en av de drivande för att starta upp Mentorsverksamheten på GU och var aktiv mentor på Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori(FLoV) åren 2010-2014. Nicolas var även ordförande för Studentgruppen FLoV 2009-2010.

Nicolas vision för HEMA i Göteborg och Sverige är att göra historisk fäktning lika vanligt som att spela fotboll och kasta frisbee i parken. Alla skall få fäktas utifrån sina egna premisser och bli så kompletta fäktare som de kan bli.

Han har god tävlingsvana och har bl. a. placerat som 1a i Open Longsword i ILHG (Holland) 2013, och placerade 2a i Bergen Open Longsword (Norge) 2013. 2014 placerade han 4a på Helsinki Open Longsword. 2014 och 2015 platsade han top 16 på Swordfish i Göteborg (Sverige).