Meyer Freifechter Guild

Efter att under flera år ha varit halvofficiell systerklubb med det högt respekterade, internationella fäktsällskapet Meyer Freifechter Guild (MFFG), blev Göteborgs Frifäktargille i maj 2019 fulla medlemmar av MFFG.

GFFG behåller sitt namn och sin logotyp, men många av oss kommer också att bära MFFGs tygmärke, och jobba för att testa oss själva i MFFGs rankingsystem, för att förbättra oss själva som fäktare med långsvärd, dusack, rappier, dolk, stav, hillebard och pik, i en av de mest traditionella fäktsällskapen i världen – ett sällskap som vi känner matchar väl med våra egna värderingar och ambitioner, och som delar vår kärlek till historisk europeisk kampkonst och dess faktiska historia.

Vi ansluter oss härmed till ca tusen bröder och systrar runt omkring i världen, utspridda över USA, Storbritannien, Italien, Grekland, Cypern, Tyskland, Polen, Serbien, Slovenien, Ryssland, Venezuela, Australien och Thailand.

Jämte detta så fortsätter vi studera och träna portugisisk Jogo do Pau, så som den lärs ut i Cepães, och Montante, som oberoende, men jämbördiga aktiviteter. På samma sätt så håller vi dörren öppen för andra vapen och discipliner i framtiden, som t.ex. svärd och bucklare och sabel, återigen oberoende, men jämbördigt med medlemskapet i MFFG. och de Iberiska kampkonsterna.

Vi är både glada, exalterade och riktigt hedrade över att välkomnas in i MFFG och ser en spännande framtid framför oss!

Styrelsen, Göteborgs Frifäktargille