Om Historisk Europeisk Kampkonst

GFFG tränar vad som allmänt kallas Historisk Europeisk Kampkonst eller på engelska, Historical European Martial Arts (HEMA). En kortare och relativt vanlig term är också historisk fäktning. Kortfattat är HEMA de dokumenterade kampkonsttraditioner man skapade och tränade i Europa från medeltid fram till modern tid. Dokumentationen är viktig och innebär att det antingen måste finnas detaljerade källor som beskriver tekniker så väl att man kan träna utifrån dem, eller att det finns levande traditioner med tränare fostrade i den kampkonstvarianten, som är fallet med t.ex. isländsk Glima, fransk Savate och La Canne, samt portugisisk Jogo do Pau.

Långsvärdsfäktning från fäktmästare Joachim Meyers fäktmanual från 1570, med vad som förmodas vara Joachim Meyer själv i mitten.

Långsvärdsfäktning från fäktmästare Joachim Meyers fäktmanual från 1570, med vad som förmodas vara Joachim Meyer själv i mitten. Rekonstruerad bild av Draupnir Press

HEMA inbegriper därför en mängd olika traditioner, med alltifrån medeltida brottning och svärd & sköld, tvåhandssvärd, rapir från renässans, quarterstaff, savate, la canne, italiensk kniv från samma period, samt engelska, amerikanska (och svenska) närstridstekniker som, Defendu, från WW2 och Koreakriget. Bara för att nämna några exempel.

Vårt nuvarande fokus som förening är som sagt smalare, men det hindrar inte dig som student att dyka djupare i något helt annat. Det finns alltid goda möjligheter att knyta internationella kontakter med likasinnade och även möjlighet att lära sig på något av alla de HEMA-event som arrangeras världen över. Kanske kan du t.o.m med tiden själv bli instruktör i den tradition och det vapen du väljer?