Hur vi tränar

Träningen är intensiv och ger god fysik och kondition, men detta byggs gemensamt upp genom träningen, och alla är lika välkomna oavsett ålder och fysik. Du tränar och utvecklas utifrån dina egna förutsättningar, på dina villkor. Det enda som krävs är engagemang, samt kanske att du inte är rädd för att få ett och annat blåmärke då och då.

Vi har ingen separering för olika åldrar, och barn & ungdomar tränar samtidigt med vuxna, men såklart med någon som är i lämplig storlek och på en anpassad lagom nivå där båda barnen kan känna sig säkra och trygga. Barn från 12 år och uppåt är välkomna till vår träning. Yngre kan också få vara med och träna tillsammans med förälder, men då helt under förälderns ansvar.

Som medlem uppmuntras du också att ta ansvar för din egen träning, att studera manualer, träna på egen hand, samt att vara med och driva på den egna träningen tillsammans med andra, så att vi utvecklas gemensamt.

Undervisningen sker utifrån modern idrottspedagogik och med moderna kläder. Vanliga gymnastikkläder räcker, men fäktmask och andra skydd krävs efter hand. Det finns också särskilda fäktkläder designade specifikt för HEMA, men det är inget krav på detta för träning.

***

Litet djupare beskrivet så kan man säga att vår träning vilar på 5 pelare:

  1. Forskning & Studier – Vilket betyder att man t.ex. studerar både historiska texter som kampkonstmanualer, samt studerar moderna tolkningar av desamma.
  2. Teknikövningar – Vilket innebär att man tränar olika tekniker och principer i mer eller mindre formella eller fria övningar.
  3. Frifäktning & sparring – Vilket betyder att man fightas mer eller mindre fritt, men naturligtvis med vissa begränsningar för allas säkerhet.
  4. Skarp träning– Vilket här betyder att man hugger med skarpa vapen mot olika föremål, för att lära korrekt hantering av vapnen. Hit räknas också singeldrillar med skarpa vapen.
  5. Turnering i olika format – Hit räknas att de som vill deltar i externa tävlingar, men också att vi arrangerar små interna och prestigelösa turneringar där man inte korar vinnare, utan fokuserar mer på att möta många olika motståndare i ett snabbt tempo, i syfte att göra våra studenter mer dynamiska. Dessa turneringar kan även inkludera udda matchningar av vapen, eftersom det stärker förmågan att lösa problem på kreativa sätt genom att tänka utanför ”lådan”.

Alla medlemmar behöver inte ta aktiv del i samtliga dessa verksamheter, men våra tränare har det som obligatoriska delar i sin träning, men naturligtvis balanserat litet individuellt. Våra medlemmar uppmuntras också att engagera sig i alla fem områdena, eftersom det gör dem både dynamiska och mångsidiga, samtidigt som det helt enkelt gör studiet och träningen av HEMA mycket roligare.

GFFG har inget fokus eller krav på att alla måste tävla, men de som vill tävla ges allt det stöd och den uppmuntran som behövs.

***

GFFG tränar och undervisar också utifrån Riksidrottsförbundets föreningsstadgar och är med i Svenska HEMA-förbundet och därigenom också Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet.