stravgruppen-140309-screen-01
stravgruppen-140309-screen-01
stravgruppen-140309-screen-02
stravgruppen-140309-screen-02
stravgruppen-140309-screen-03
stravgruppen-140309-screen-03
stravgruppen-140309-screen-04
stravgruppen-140309-screen-04
stravgruppen-140309-screen-05
stravgruppen-140309-screen-05
stravgruppen-140309-screen-06
stravgruppen-140309-screen-06
stravgruppen-140309-screen-07
stravgruppen-140309-screen-07
stravgruppen-140309-screen-08
stravgruppen-140309-screen-08
stravgruppen-140309-screen-09
stravgruppen-140309-screen-09
stravgruppen-140309-screen-10
stravgruppen-140309-screen-10
stravgruppen-140309-screen-11
stravgruppen-140309-screen-11
stravgruppen-140309-screen-12
stravgruppen-140309-screen-12
stravgruppen-140309-screen-13
stravgruppen-140309-screen-13
stravgruppen-140309-screen-14
stravgruppen-140309-screen-14
stravgruppen-140309-screen-15
stravgruppen-140309-screen-15
stravgruppen-140309-screen-16
stravgruppen-140309-screen-16
stravgruppen-140309-screen-17
stravgruppen-140309-screen-17
stravgruppen-140309-screen-18
stravgruppen-140309-screen-18
stravgruppen-140309-screen-19
stravgruppen-140309-screen-19
stravgruppen-140309-screen-20
stravgruppen-140309-screen-20
stravgruppen-140309-screen-21
stravgruppen-140309-screen-21
stravgruppen-140309-screen-22
stravgruppen-140309-screen-22
stravgruppen-140309-screen-23
stravgruppen-140309-screen-23
stravgruppen-140309-screen-24
stravgruppen-140309-screen-24
stravgruppen-140309-screen-25
stravgruppen-140309-screen-25
stravgruppen-140309-screen-26
stravgruppen-140309-screen-26
stravgruppen-140309-screen-27
stravgruppen-140309-screen-27
stravgruppen-140309-screen-28
stravgruppen-140309-screen-28
stravgruppen-140309-screen-29
stravgruppen-140309-screen-29
PlayPause
previous arrow
next arrow

Om Stav

Meyer_1570_Staff_AStaven är vårt tredje huvudvapen och grunden för alla stångvapen som t.ex. hillebard och pik, men är också ett komplett vapen i sig självt.

Denna del av vår träning fokuserar på stångvapenavsnittet i Joachim Meÿers manual från 1570 och i huvudsak på stav, Halben Stangen. Viss träning och diskussion kring portugisisk Jogo do Pau kommer också att inkluderas, då det bedöms ha mycket gemensamt och därför kan stärka träningen i halben stangen.

Vi jobbar med garder, pareringar, distansattacker (hugg och stöt) och en mängd binden-tekniker samt strategier för distanshantering, fotarbete, balans, fintar mm.

På sikt kommer vi även att inkludera avancerade tekniker för avväpningar och ”brottning med stav” mm, samt träning i Meyers hillebard och pik.

För de flesta kräver stavträningen ett fokus på ökad ökad lår- och axelstyrka och det är därför en naturlig del av träningen. Övningar för att träna in kroppsmekanik blir också centralt, liksom träning i att utveckla Fuhlen (taktil känsla).

Varierade övningar som lyfter fram principer och enskilda tekniker ur Meyers stucke (teknikexempel) kommer också att inkluderas. Efter hand som kunskaper och färdigheter utvecklas blir också sparring en naturlig del av träningen.

Den primära målsättningen är att utbilda elever i grundprinciperna i Meyer Halber Stangen och få dem att bli dynamiska stavfäktare som inte bara kan Meyers tekniker utan även klarar av att att applicera dem i fri sparring med stav eller spjut.