Vårt fokus

I GFFG försöker vi sträva efter dynamisk träning som skapar mångsidiga fighters som är kapabla att hantera vapen av många olika slag, inklusive improviserade vapen, och obeväpnat. Det innebär att vi tränar med många olika vapen, som delas in i tre kategorier; enhandsvapen, tvåhandsvapen samt stav. Till detta tillkommer obeväpnat samt dolk som integreras i övrig träning. Alla medlemmar kommer att träna alla tre kategorier och kommer att bygga upp grundkunskap och färdigheter i dem genom den obligatoriska träningen. Vårt mål är att bygga upp en grundförståelse för hela kampkonstens principer snarare än kunskap kring tekniker för enskilda vapen. Vi tror att teknikerna föds och kommer av sig självt ur principerna, men de tränas såklart också specifikt. Ovanpå detta kommer det att finnas möjlighet till specialisering på ett eller flera vapen, med olika grader av stöd från våra tränare.

onion-part7-meyer-zornhut-comparison-01

Vår grund ligger i de manualer som skrevs av fäktmästaren Joachim Meyer runt 1560-71, och som inkluderar långsvärd, dusack (en slags tidig sabel), huggrapir, dolk, brottning, stav, hillebard och pik. Meyer själv studerade de äldre mästarna och var väl bekant med flera tidigare fäktmanualer, och därför studerar vi även källor som manualen Hs.3227a, Hans Leküchner, Sigmund Ringeck, Peter von Danzig, Hans Talhoffer, Peter Falkner, Martin Syber, Andre Paurñfeyndt och Jörg Wilhalm. Men i framtiden kan vi komma att komplettera även med andra vapen och fäkttraditioner.

Med anledning av detta är vi också associerade till Meyer Frei Fechter Guild, en internationell organisation som är helt dedikerad till studiet av Joachim Meyers kampkonst. Detta ger oss mycket goda möjligheter till internationellt samarbete och våra medlemmar får därigenom tillgång till MFFGs studiemateriel, samt kan delta på internationella MFFG-event, trots att vi formellt sett inte är en MFFG-klubb. Samtidigt är vi helt fria att fokusera våra studier som vi vill, med de vapen och traditioner vi vill.

GFFG - En förening för alla

GFFG – En förening för alla

GFFG är också medlem i Svenska HEMA-förbundet, Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi ställer oss bakom följande budskap från SB&K:

Idrott för alla
I enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, fastställd av Riksidrottsförbundet, vill vi i Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) på alla nivåer bedriva våra idrotter så att de utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför ska alla som vill, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, social bakgrund, samt fysiska och psykiska förutsättningar, få vara med i vår föreningsdrivna idrottsverksamhet. Mångfald och möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet är en stor tillgång i vårt förbund.

Tradition
Våra idrotter har sina ursprung i många olika delar av världen, vilket vi sätter ett särskilt värde i att respektera och hålla levande. De flesta av våra idrotter har en historia som sträcker sig hundratals, ibland tusentals år tillbaka. Också detta är något som vi önskar ska genomsyra utövandet och ge våra medlemmar lärorika perspektiv.

Källa: SB&K om “Öppen Mångfald” samt RF om “Mångfald”

Vi tror starkt på detta budskap och vår verksamhet leds tydligt i enlighet med detta.