Styrelsen

Vår styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande

Nico Gallardo

Kassör

Mattias Moberg

Ledamöter

Roger Norling
Tobias Friberg
Petter Karlsson