Dusack

Meyer_1570_Messer_H

Huvudtränare: Mattias Moberg

Dusack är ett av de tre huvudvapnen som vi tränar och var historiskt sett det mest populära vapnet bland unga. Det faktiska vapnet var gjort av stål och hade en ofta komplicerad stålkorg som skydd för handen. För träning använde man dock en enklare variant av trä och läder, och dess enkelhet och relativa säkerhet förklarar troligen dess popularitet. Meyer säger att det är det mest populära vapnet bland hans landsmän, näst efter långsvärdet.

För att göra det ännu enklare och billigare för våra studenter använder vi ofta en käpp av ask, men man får såklart också använda egna riktiga träningsdusacker. Fäktmask, handskar, armskydd och susp är också på sikt nödvändigt, liksom senare även en fäktjacka avsedd för hema.

Vår dusacktränare heter Mattias Moberg och han har tränat HEMA sedan 2005. Han har dels tränat Ringecks långsvärd och dels tränat stav nära ihop med Roger Norling sedan 2009, samt varit hans assistent på flera workshops runtom i Europa. Utöver HEMA har Mattias en bakgrund inom Aikido och Jiu-Jitsu.

Därutöver sitter Mattias och översätter tyska manuskript till svenska. Hittills har han gjort en översättning av MS3227a, men flera andra texter behandlas parallellt och kan komma att släppas inom kort.

Mattias Moberg är övertygad om att HEMA är en intellektuellt utmanade och rolig träningsform som passar alla. Hans fokus ligger på hälsa och skadeförebyggande träning.

Share This