Ingen träning idag pga skollov eller annan verksamhet som hindrar inomhusträning.

No training today due to school breaks or other activities that prohibit our indoors training.